Welkom

Hallo en hartelijk welkom op de webpagina van 2Coach4U – Autisme Vriendelijke Coaching, geleid door Helen Brands. Op deze website kan je meer te weten komen waarmee je geholpen kan worden, hoe dat in zijn werk gaat en wie je daarbij gaat helpen.

Helen is sinds 2012 gecertificeerd als autismevriendelijke coach. Meer informatie hierover kan gevonden worden op de website van de Autisme Academie.

Wie

Wie is Helen Brands:

Na veel jaren werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven en de hulpverlening, begint Helen Brands in 2009 met haar coachopleiding en richt in datzelfde jaar 2Coach4U op.  De erkenning van de persoonlijke situatie is voor Helen het belangrijkste uitgangspunt.

Door haar werk als coach komt Helen in aanraking met de specifieke problematiek van mensen met Autisme en het begeleiden en coachen daarvan. In 2012 rondt Helen de opleiding tot Autisme vriendelijke coach af. In haar dagelijkse werkzaamheden combineert Helen begeleiding met verschillende aspecten van coaching. Voor meer informatie over haar aanpak klik hier.

Helen wordt door haar cliënten omschreven als: warm, betrokken en praktisch in haar aanpak. Helen woont in Amsterdam, is getrouwd, en heeft 2 kinderen.

Waarmee

Waarmee kan ik geholpen worden
Alle aspecten waar je problemen mee ervaart, kunnen meegenomen worden in het plan van aanpak. De lijst hieronder is slechts een selectie van veel voorkomende hulpvragen en aandachtsgebieden.

 

Mocht je eigen vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact op om hem te bespreken!

Helen begeleidt mensen vaak met:

  • administratie
  • persoonlijke hygiëne
  • sociale interactie/-vaardigheden
  • zelfstandig wonen
  • huishouding
  • persoonlijke ontwikkeling

Hoe

Hoe word ik ondersteund?

 

Aanpak:

1. Eerste kennismaking
Omdat de persoonlijke verstandhouding bepalend is voor het succes van een begeleidings-/coachingstraject. is de eerste step altijd het kennismakinggesprek. In dit gesprek wordt zowel van de zijde van de client als van de coach gekeken of er voldoende raakvlak is om begeleiding mogelijk te maken.

2. Intakegesprek
Mocht er op basis van de eerste kennismaking van beide zijden voldoende interesse bestaan om verder te gaan volgt het intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden de behoeftes in kaart gebracht alsmede eventuele bijzonderheden en beperkingen.

3. Werkplan/Plan van aanpak
Op basis van het intakegesprek wordt een plan van aanpak opgesteld en besproken. Na goedkeuring van beide zijden zal dit voor de komende periode gaan gelden als leidraad voor wat er aangepakt gaat worden, in welke volgorde en binnen welke tijd.

4. Afspraken
Tijdens een van te voren afgesproken aantal afspraken met een afgesproken frequentie worden de onderwerpen behandeld. Dit kan zijn in de vorm van (coachings-) gesprekken, maar ook in de vorm van activiteiten, bezigheden en andere vormen. Hierbij staat de XXX van de cliënt centraal.

5. Evaluatie
Na afloop verloop van tijd zal er een (tussentijdse) evaluatie plaats vinden waarbij, gekeken wordt of het nog zinvol is om op de gekozen weg verder te gaan, welke doelen inmiddels bereikt zijn en eventueel toegevoegd kunnen worden.

6. Hernieuwd plan van aanpak of einde traject.
Op basis van de evaluatie wordt bepaald of een nieuwe werkplan gemaakt moet worden of dat de ondersteuning niet langer nuttig is. In het geval van dat laatste wordt de begeleiding afgerond.

Meer informatie en contact

Nadere informatie

Contact

Handige links